DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 12.07.2024 13:28:54 

Mateřské centrum ( CPR ) Benjamínek o.s.

Zajímavé odkazy

 

 www.skolkabenjaminek.cz               

 

www.ukorinku.cz 

 

http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/zaujalo-nas/31290-obdivuhodna-zena-bez-rukou-a-nohou-pecuje-o-dve-deti

Dělá to, co každá druhá žena. Je vdaná, má dvě děti, řídí vůz, tančí, maluje, pečuje o domácnost a chodí do práce. Jenže Američanka Wendy Welt to má přece jen poněkud složitější. To vše totiž zvládá bez rukou i bez nohou!

Wendy je prý tak šťastná, že už to víc snad ani nejde. „Děkuji Bohu, že mi i přes můj handicap dopřál v životě tolik štěstí. Že vyslyšel modlitby mé maminky a dopřál mi soběstačný a plnohodnotný život plný skvělých lidí,“ říká Wendy, kterou snad nelze nic jiného než obdivovat.

www.jakomodelka.cz ,www.stopppp.cz

Posláním STOP PPP, o.s. je pomoc  lidem s poruchami příjmu potravy a nezdravými stravovacími návyky, kterým hrozí újma na zdraví či životě.

Cílem STOP PPP, o.s. je pomáhat potřebným, kterým hrozí sociální vyloučení s cílem jejich zařazení zpět do společnosti, zapojení do běžného veřejného života a k tomu zajištění důstojných a kvalitních podmínek. Vyhledávat, aktivizovat a podporovat v ČR síly k naplňování tohoto cíle.

STOP PPP, o.s. se zaměřuje na  pořádání preventivních aktivit, vzdělávacích a osvětových programů za účelem osvěty v problematice PPP a zdravého životního stylu v České republice.

Dalšími snahami STOP PPP, o.s. je usilovat o maximální dostupnost sociálních služeb, přiblížit co nejvíce život lidí s poruchami příjmu potravy veřejnosti a smysluplně zapojovat lidi bojující s PPP do běžného dění.

 

 

www.Pohlidani-Deti.cz

 

Největší adresář pro hlídání dětí, mateřská centra a miniškolky.

 

www.mebaby.cz

Nestátní zdravotnické zařízení a nabízející péči porodních asistentek s několikaletou praxí na gynekologicko – porodnickém oddělení i se zkušenostmi s vedením kurzů předporodní přípravy. Obě - Eliška i Martina - jsou registrované porodní asistentky, to znamená, že se účastní systému celoživotního vzdělávání a průběžně teké odborných seminářů a kurzů. Nabízejí Vám služby s příslibem kvalitní péče, individuálního přístupu a s vědomím jedinečnosti Vaší situace (ať jste těhotná, nebo po porodu).

www.cevap.cz

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů - organizace pracující na území celé ČR od roku 1997. Je akreditovaná MŠMT jako vzdělávací instituce.

Od roku 1997 prošlo našimi programy podporujícími uvědomování si základních hodnot - hodnoty života, zdraví, lásky, sexuality, harmonického manželství a zodpovědného rodičovství více než 25 000 dětí a dospívajících.

Odborným garantem našich programů je doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. a PaedDr. Zdeněk Martínek. Léta byl naším odborným garantem rovněž prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Pořádáme odborné semináře pro pedagogické a sociální pracovníky, metodiky prevence, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, dětských domovů, diagnostických ústavů a domovů mládeže a rodičovskou veřejnost zaměřené na problematiku rizikového chování dospívajících a jeho prevenci, výchovu dětí a dospívajících a jejich přípravu na manželství a rodičovství, na kterých přednášejí naši přední odborníci. Od roku 2000 jsme uskutečnili 95 seminářů, kterými prošlo téměř 3000 účastníků.

http://www.elinka.iporadna.cz

Linka psychopomoci je určena lidem, kteří se nacházejí nejen  v psychické krizi. Její pracovníci poskytují sociálně právní poradenství, pomohou zorientovat se v nepříznivé životní situaci. Předávají informace týkající se všech aspektů duševního zdraví a nemoci. V případě potřeby poskytnou kontakty na odborníky a zařízení poskytující pomoc v oblasti nejen duševního zdraví z celé České republiky.
Naše linka je určena všem, kteří potřebují poradit, vyslechnout, podpořit.

Provozovatelem linky je  Česká asociace pro psychické zdraví - ČAPZ. Organizace dále zřizuje Terapeutickou komunitu Mýto, vydává časopis Esprit. Úzce spolupracuje s Psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov.

Linka psychopomoci je v provozu každý pracovní den od 9. do 21. hodiny načísle                224 214 214         nebo                777 783 146         , na e-mailu : psychopomoc@capz.cz či chatu :  <http://www.elinka.iporadna.cz/> www.elinka.iporadna.cz .Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.