DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 12.07.2024 13:28:54 

Mateřské centrum ( CPR ) Benjamínek o.s.

Výroční zpráva

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

 

ÚVODNÍ SLOVO

 

Vážení přátelé,

dovolte nám prostřednictvím této Výroční zprávy za rok 2013 seznámit vás s tím, co se Mateřskému centru (centru pro rodinu) Benjamínek, o.s. (dále jen MC) v uplynulém roce podařilo i nepodařilo.

Je tomu více než osm let, co začalo MC nabízet své služby veřejnosti. A že není vždy jednoduché přání a očekávání klientů uspokojovat. Naštěstí nás jejich reakce ujišťují o faktu, že se nám to celkem daří.

Nejkrásnější chvíle zažíváme při pohledu na nejmenší, když si dokáží vychutnat program.

Vždy nás potěší, když se některá z maminek rozhodne aktivně zapojit do našeho týmu, a proto se neustále snažíme být otevřenou organizací. Zpětnou vazbu vnímáme jako impuls, který nás posouvá dál.

 

V roce 2013 jsme i nadále pokračovali v našem rozhodnutí z předešlého roku, které se jevilo být šťastným.

 

Aktivity plánované pro rok 2013 byly realizovány, až na malé výjimky, dle předpokladu.

Nabídku programů a služeb každoročně obměňujeme a rozšiřujeme. Nezapomínáme ani na nové hračky v hernách.  K rozšíření o nové tituly byla i odborná knihovna.

 

Naplňovat poslání a zajistit fungování celého MC by nebylo možné bez finančních prostředků. Naše poděkování směřuje Plzeňskému kraji, městu Domažlice, Casinu Millenium and Developments, a drobným podnikatelům z Chodska. Podpory si velice vážíme. Uvědomujeme si, že bez ní by naše organizace neměla šanci se dále rozvíjet a zdokonalovat svoji činnost. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.

Poděkování také patří všem pracovníkům MC (Petře Mašinové, Veronice Němcové, Zuzaně Svobodové, Mgr. Anně Vácchalové, Ing. Václavu Dufkovi), kteří se podílejí na chodu MC. Děkujeme všem dobrovolně pracujícím rodičům, prarodičům a studentům, kteří pomáhají s realizací jednotlivých programů, protože jsou to oni, kdo vytvářejí příjemné prostředí a odborné zázemí, díky kterým nás klienti i instituce stále vyhledávají.

Bc.Simona Vroblová Váchalová

Předsedkyně  MC

 

 

 

STŘÍPKY Z HISTORIE

MC (CPR) BENJAMÍNEK, o.s.

 

Ø      25. 3. 2005     registrace MC B ministerstvem vnitra ČR

Ø      6. 2005            založen účet MC B

Ø      4. 10. 2005      Benjamínek se zabydluje ve druhém patře budovy České pošty, Msgre. B.   Staška 71 v Domažlicích

Ø      2006               Petra Čekalová předává předsednictví MC B Simoně Váchalové

Ø      6. 6. 2007       Benjamínek se stěhuje do 1. patra Komenského ul. 4 v Domažlicích

Ø      2007               MC B získává  svůj první velký grant na preventivní programy

Ø      2008                Navázání spolupráce s Městem Domažlice v rámci Komunitního  plánování

Ø      2008 – 2010    Realizace projektu I VY JSTE V TOM – primárně preventivní programy poruch příjmu potravy pro školy a instituce

Ø      1.3. 2009 -       MC zřizovatelem STOP PPP: Místa prvního kontaktu pro problematiku PPP a zdravého životního stylu

Ø      2009                realizace projektu S Benjamínkem pro zdraví za podpory Nadace Arbor Vitae

Ø      2010                     realizace projektu POZNÁVÁME SVŮJ SVĚT podpořený Městem Domažlice a Plzeňským krajem

Ø      2010                realizace projektu VP 5P v rámci pilotní výzvy Zdravá 5 (NROS)

 

 

POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽEB MC

 

Ø      Přispívat k prevenci sociálního vyloučení rodičů (zejména matek) na rodičovské dovolené, způsobené dlouhodobou izolací

Ø      Získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života

Ø      Nabídnout dětem předškolního věku možnosti rozvoje schopností, dovedností znalostí potřebných pro školní úspěšnost (zejména dětem s odkladem školní docházky)

Ø      Vytvářet podmínky pro společné aktivity rodičů a dětí

Ø      Poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání osobních zkušeností

Ø     Přispívat ke zdravému sebevědomí matek a otců a tím také k optimálnímu vývoji jejich dětí i celých rodin

 

 

TYPY SLUŽEB MC

 

Služby v oblasti podpory rodiny jsou poskytovány dle následujících typů:

Ø      pravidelné výtvarné, hudební a pohybové kroužky pro děti do 6 let s rodiči;

Ø      jazykové kroužky pro děti;

Ø      odborné přednášky a semináře zaměřené na danou problematiku;

Ø      půjčovna odborné literatury pro rodiče a dětské literatury;

Ø      rukodělné a tvůrčí kursy pro matky na MD;

Ø      jazykové kursy pro matky na MD zaměřené na jejich návrat na pracovní trh včetně

      hlídání dětí;

Ø      zapojení se do Komunitního plánování  města Domažlice;

mimořádné akce (výběr): Karneval, Dětský den, Mikulášský maškarní bál, Masopustní rej, jarní burza dětského oblečení a potřeb, přednášky klinické psycholožky Mgr. Venduly Polsterové, S Benjamínkem v bavlnce – látkové pleny zážitkovou formou, …

Ø      hlídání dětí v solné jeskyni s programem;

Ø      podpora tradic – např. Dětský chodský bál, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce;

Ø      volná herna;

Ø      program na podporu řečového rozvoje dětí;

Ø      cvičení pro maminky s hlídáním dětí;

Ø      předporodní příprava a cvičení pro těhotné - kurs pro nastávající maminky ve spolupráci s místními odborníky;

 

VEDENÍ MC

 

Ø      Bc. Simona Vroblová Váchalová – předsedkyně a koordinátorka MC, lektorka       preventivních programů

Ø      Veronika Němcová –  lektorka NJ

      Markéta Váchalová - místopředsedkyně MC,

Ø      František Vrobel - jednatel MC

Ø      Ing. Václav Dufek - účetní MC

 

                                                           

 

SPOLUPRACOVNÍCI

 

JEDNOTLIVÉ KROUŽKY VEDLY:

 

Bc. Simona Vroblová Váchalová

Veronika Němcová

Nikola Hessová, Dis.

Radka Ningerová, Dis.

 

 ČINNOSTI MC V ROCE 2013

 

Činnost MC se skládala z pravidelných aktivit pro děti, rodiče na mateřské dovolené i pro celé rodiny. Realizovali jsme též jednorázové akce, které byly rčeny i široké veřejnosti. Další služby byly poskytovány dle zájmu cílových skupin (např. přednášky, poradna apod.).

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

PRO DĚTI A RODIČE

 

ZNAKOVÁNÍ PRO NEMLUVŇATA – cvičení s říkankami pro

miminka od 6 týdnů do 1 roku pod vedením Petry Mašinové. Petra byla vyškolena

pro tento program  a je certifikovanou lektorkou v tomto oboru.

 

NĚMČINA PRO MALÉ DĚTIČKY – pro děti od 4 let připravovala víkendové hodiny Veronika Němcová, učitelka němčiny, jednou týdně po celý rok.

 

CVIČENÍ PRO DĚTI S MAMINKAMI - určeno pro děti ve věku 1,5 až 3 roky.

Hodina s písničkami a říkadly včetně jednoduchého závodění. Cvičení vedla

Petra Mašinová a konalo se jednou týdně nebo dle zájmu maminek.

 

ANGLIČTINA PRO DĚTI – během celého roku pokračovala výuka angličtiny pro

nejmenší děti. Výuku vedla ve spolupráci s Domem dětí DOMINO lektorka angličtiny Simona Vroblová Váchalová. Základům anglického  jazyka se děti učily prostřednictvím hry a různých cvičení, ale též formou malování a zpívání anglických dětských písniček s doprovodem kytary.

 

I VY JSTE V TOM – programy primární prevence poruch příjmu potravy a nezdravých stravovacích návyků pro ZŠ a SŠ, mateřská centra a jiné instituce v ČR.

 

 

RELAX V SOLNÉ JESKYNI – nabídka relaxačního hodinového pobytu rodičů s dětmi v prostorách solné jeskyně. V případě zájmu zajištěno hlídání dětí zkušenou maminkou z týmu MC (CPR) Benjamínek, o.s.


  

JEDNORÁZOVÉ AKCE

PRO CELOU RODINU

 

 

TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN 

Touto celostátní akcí chceme šířit osvětu o šetrnosti pratelných plen nejen k životnímu prostředí a zdraví dítěte a podpořit návrat rodičů k používání pratelných plen, a to na základě podložených informací či zkušeností ostatních rodičů.  O látkových plenách stále existuje spousta mýtů a pro mnohé jsou již minulostí. Rádi bychom ukázali možnosti volby při výběru, nezávisle vyzdvihli výhody i nevýhody jednotlivých typů plen, doprovázeli a vedli oslovené k přemýšlení a pohledu na pleny z jiné strany než jsme zvyklí slýchat v komerčních mediálních šotech výrobců. Cílem je informovat veřejnost o tom, že i na českém trhu existuje rozmanitá nabídka klasických i moderních systémů opravdových plen; že jejich užívání není zastaralou praktikou, ale naopak: je "in" po celém světě.

 

  

BENJAMÍNKOVY CHODSKÉ VELIKONOCE

V letošním roce jsme přenechali pořádání Dětského chodského bálu v Milavčích tamním spolkům a Velikonoce oslavili jakožto svátky jara v intimnějším prostředí. Kraslice i pomlázky se zúčastněným moc povedly.

 

TÝDEN RESPEKTU K PORODU

MC se každý rok přidává k celosvětové akci, věnované oslavě početí a přirozeného porodu.

Na celý týden byl připraven pestrý program: beseda o kojení, seznámení se s moderními látkovými plenami, beseda s porodní asistentkou. Tématicky laděný program je samozřejmě připraven i pro děti.


 

MĚSTO DĚTEM - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI


MC (CPR) Benjamínek, o.s. bylo i letos jedním z organizátorů oslavy Dne dětí.V letním kině se uskutečnila jeho další oslava v rámci akce Město dětem. I přes nepřízeň počasí se přímo v amfiteátru konala diskotéka pod vedením Michala Karolyiho, řada soutěží pro děti a mládež organizované pionýrskými skupinami   z Domažlic, H. Týna a Kdyně, ukázky baseballu, hry v režii Domu dětí a mládeže Domino a k dispozici byla na přilehlém parkovišti řada pouťových atrakcí.

 


 DALŠÍ SLUŽBY

MC (CPR) BENJAMÍNEK,o.s.

DLE ZÁJMU KLIENTŮ:

 

PŘEDNÁŠKY NA RŮZNÁ TÉMATA

Jak balit děti do látkových plen, Šátkování – praktický seminář o nošení dětí v šátcích, beseda o kojení, Baby masáže, První pomoc kojencům, …

Přednáškami na různé téma se naše MC snaží pružně reagovat na potřeby svých členů a aktuálně zařazovat témata, o které mají klienti zájem.

 

VOLNÁ HERNA

Volnou hernu bez organizovaného programu bylo možno využít jedenkrát týdně, a to v Klenčí pod Čerchovem. Děti se samovolně učí sociálním dovednostem (kontakt s vrstevníky) a rozvíjejí nové dovednosti (didaktické hračky, cvičební nářadí, apod.). Maminkám pak napomáhá vymanit se ze sociální izolace, seznámit se s ostatními a popovídat si o každodenních trápeních i radostech. Klienty je tato možnost velmi vítána.

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

MC je součástí Komunitního plánování města Domažlice a svým klientům poskytuje informace o službách a nabídce ostatních neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Tato služba je poskytována dle potřeb klientů sociální pracovnicí Bc. Simonou Vroblovou Váchalovou a ve spolupráci s ostatními organizacemi.

 

ODBORNÁ KNIHOVNA

V roce 2013 jsme knihovnu rozšířili o nové tituly, které je možno po celý rok si zdarma zapůjčit.

 

BABY MASÁŽE

Masáže kojenců a batolat + praktický seminář pro rodiče a jejich děti. Masáž podporuje psychomotorický vývoj dítěte a upevňuje vazbu mezi matkou a dítětem. Lektorka Mirka Palkovičová.

 

ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA - PROGRAM BABY SIGNS

Snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s dětmi ještě předtím, než jsou schopné mluvit.

Certifikovaná lektorka Petra Mašinová navazuje úzkou spolupráci s rodiči.

 

 

PRO ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ

Besedy o výživových návycích, které mohou vést až ke zdravotním komplikacím. Povídání o tom, jak připravit svým dětem zdravé a chutné jídlo.

Účastnice si mohly sestavit jídelníček na celý den a dozvěděly se, jakým potravinám je lepší se vyhýbat. Povídání připravila lektorka Simona Vroblová Váchalová ve spolupráci s nutriční terapeutkou Jaroslavou Kreuzbergovou, Dis.

 

PORADNA PRO KLIENTY NEMOCNÉ PORUCHOU PŘÍJMU POTRAVY

Centrum STOP PPP: Místo prvního kontaktu pro problematiku poruch příjmu potravy - služby pro veřejnost bylo od 1. března 2009 do 17. června 2010 zřizováno MC (CPR) Benjamínek, o.s.

  

PROJEKT „VP 5P“

Primární prevence poruch příjmu potravy

 

MC (CPR) Benjamínek,o.s. využilo možnosti získat finanční podporu na jeho vlastní komunitní projekt.  Program Zdravá pětka v České republice vůbec poprvé realizovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Nadačním fondem Albert. Cílem programu je podpora vzdělávání a osvěty v oblasti zdravých životních návyků, zejména v oblasti zdravé výživy a dalších složek zdravého životního stylu. Projekty musí být zaměřeny na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti zdravých životních návyků, musí zahrnovat především oblast zdravé výživy, která může být doplněna i dalšími složkami zdravého životního stylu. musí volně navazovat na již existující projekt Zdravá Pětka – originální vzdělávací projekt v oblasti zdravého stravování, existující v ČR již od roku 2005. Primární cílovou skupinou musí být děti a mládež ve věku od 5 do 15 let.

Realizace projektů, kterým byla udělena finanční podpora, probíhali od dubna 2010 do srpna 2010.

 

Jedním z výstupů byl projektový den uskutečněný 29. 6. 2010. V jeho rámci jsme ve spolupráci s Městem Domažlice na náměstí postavili stánek a informační panely s fotografiemi dokumentujícími průběh vzdělávání a ze setkání a seminářů pro školy, instituce a rodiče na RD. Informovali jsme širokou veřejnost o problematice poruch příjmu potravy a jejich nebezpečí. Součástí celého odpoledne byly zábavné soutěže. Celou akci moderoval Jiří Póor, zprávař Hit rádia FM Plus.

 

Dlouhodobý efekt projektu shledáváme v navázání spolupráce se školami a institucemi, které dále mohou realizovat své projekty na základě spolupráce se STOP PPP, o.s.

 

Celkem se celého projektu účastnilo na 900 osob z řad žáků, učitelů a metodiků prevence ZŠ a rodičů na rodičovské dovolené a široké veřejnosti.

 

PROJEKT „POZNÁVÁME SVŮJ SVĚT III.“

 

Cílem projektu je rozvoj sociálních a kulturních dovedností, jazykových znalostí a podpora zdravého životního stylu rodičů na rodičovské dovolené a dětí ve věku 2 – 6 let (cca 90 osob).

 

Díky pravidelným setkáváním dětí s přítomností i bez přítomnosti rodičů byl poskytnut prostor pro rozvoj sociálních a kulturních dovedností, zároveň se během nich děti zdokonalovaly v mateřštině i cizích jazycích. Taktéž byl dán prostor podpoře zdravého životního stylu dětí a rodičů na RD.

 


Sociální dovednosti: setkávání se v malých skupinkách se svými vrstevníky, kde je nutné učit se toleranci, schopnosti komunikovat s okolím, pochopit pravidla skupiny, …

 

 Jazykové znalosti: zdokonalování ve čtení a pochopení obsahu textu v mateřském jazyce bylo cílem „Knihovničky poznání“. Kromě češtiny se děti setkaly i s angličtinou a němčinou pod vedením lektorek cizích jazyků.

 

 

Zdravý životní styl: s odbornicí na zdravou výživu se děti a rodiče učili základům zdravého životního stylu, tomu, jak sestavit zdravý a chutný týdenní jídelníček, vštípili si zdravé stravovací návyky s důrazem na aktivní trávení volného času.

 

Adventní čas jsme si zpříjemnili setkáním v historické krčmě U Meluzíny v Domažlicích, kde jsme v prostředí provoněném vánočními laskominami vyráběli sváteční dekorace. Tyto pak udělali radost seniorům v Domově důchodců ve Kdyni.

 

Mateřské centrum (CPR) Benjamínek, o.s. v Domažlicích připravilo ve spolupráci s osobnostmi propojenými s Chodskem vánoční dárek pro děti v dětských domovech, dětská oddělení nemocnic a mateřská centra v Plzeňském kraji.

Nejen proto, že je čas Vánoc si Vám dovolujeme předat CD pohádek a písniček. Věříme, že snad budou dělat radost.

 

CD obsahuje čtyři pohádky jičínského autora Václava France. Hlasy zapůjčili paní Marta Skarlandtová, Ludmila Nopová, Kamil Jindřich a devítiletý František Bartoš. Povídání je proloženo písničkami téhož autora, hudbu napsal Michal Janeček. Zpívají sedmiletá členové dětského sboru ZUŠ Domažlice.

 

Projekt  je finančně podporován Plzeňským krajem. Vychází v nákladu 300 kusů.

 

    Kresba na přebal CD : Marek Beck

 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

 

 

PŘEHLED VŠECH PŘÍJMŮ ZA ROK 2013

PROVOZNÍ A PROJEKTOVÉ DOTACE:

 

Dary fyzické osoby

Casino Millenium and Developments 

Grant NROS

MěÚ Domažlice

MěÚ Domažlice

Plzeňský kraj

 

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY:

 

Příjmy z vlastní činnosti:

 

CELKEM PŘÍJEM ZA ROK 2013:              

 

PŘEHLED VŠECH VÝDAJŮ ZA ROK 2013

Spotřeba materiálu

Opravy

Cestovné

Služby

Mzdy

Dary

Ostatní

 

 

VÝDAJE CELKEM ZA ROK 2013:              

 

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ 2013

Výnosy celkem za rok 2013: 

Náklady za rok 2013:

 

ZISK ZA ROK 2013 ČINÍ     .......,- Kč

 

FINANCOVÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

 

Mateřské centrum (centrum pro rodinu) Benjamínek, o.s. je nezisková organizace a její fungování není možné bez dotací, podpory sponzorů a drobných dárců a pomoci dobrovolníků.

 

Děkujeme všem, kteří v roce 2014 podpořili naši činnost formou finančních příspěvků a věcných darů či služeb:

 

PROVOZNÍ A PROJEKTOVÉ DOTACE:

 

 

  •  

 

 

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY:

 

  •  
  •  
  •  

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE
 
ADRESA:
Mateřské centrum (centrum pro rodiče) Benjamínek, o.s.
Komenského 4
344 01 Domažlice
 
TELEFON:
 +420 777 267 732
 
PROVOZNÍ DOBA:
Po - pá: 8:30 - 12:00
Dle aktuálního programu i v jiných časech včetně víkendů, některé akce v terénu.
 
WEB:
 
EMAIL:
 
DATUM A ČÍSLO REGISTRACE:
 25. 3. 2005
VS/1-1/60 373/05-R
  
BAKOVNÍ SPOJENÍ, ČÍSLO ÚČTU:
 Poštovní spořitelna, a.s. 197267445/0300
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________