DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 12.07.2024 13:28:54 

Mateřské centrum ( CPR ) Benjamínek o.s.

Prevence patologických jevů

 

PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
 5p.jakomodelka.cz

      Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert    

v rámci pilotní výzvy grantového programu Zdravá Pětka  

MC (CPR) Benjamínek,o.s. využilo možnosti získat finanční podporu na jeho vlastní komunitní projekt. Program Zdravá pětka v České republice vůbec poprvé realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Nadačním fondem Albert. Cílem programu je podpora vzdělávání a osvěty v oblasti zdravých životních návyků, zejména v oblasti zdravé výživy a dalších složek zdravého životního stylu. Projekty musí být zaměřeny na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti zdravých životních návyků, musí zahrnovat především oblast zdravé výživy, která může být doplněna i dalšími složkami zdravého životního stylu. musí volně navazovat na již existující projekt Zdravá Pětka – originální vzdělávací projekt v oblasti zdravého stravování, existující v ČR již od roku 2005. Primární cílovou skupinou musí být děti a mládež ve věku od 5 do 15 let.
Realizace projektů, kterým byla udělena finanční podpora, probíhají od dubna 2010 do srpna 2010.
 
„Jedním z výstupů bude projektový den uskutečněný 29. 6. 2010. V jeho rámci chceme ve spolupráci s Městem Domažlice na náměstí postavit stánek a informační panely s fotografiemi dokumentujícími průběh vzdělávání a ze setkání a seminářů pro školy, instituce a rodiče na RD. Informovat širokou veřejnost o problematice poruch příjmu potravy a jejich nebezpečí. Součástí celého odpoledne budou zábavné soutěže. Moderovat celou akci bude Jiří Póor, zprávař Hit rádia FM Plus“, prozrazuje již nyní vedoucí celého projektu a předsedkyně MC, Simona Vroblová Váchalová.
 
„Dlouhodobý efekt projektu shledáváme v navázání spolupráce se školami a institucemi, které dále mohou realizovat své projekty na základě spolupráce s centrem STOP PPP: Místem prvního kontaktu pro problematiku PPP v Domažlicích a programem Zdravá 5: Projektem zdravé výživy pro děti společnosti Ahold“, dodává Lucie Červená, lektorka programů primární prevence pro Plzeň a okolí.
 
Celkem se celého projektu účastní na 600 osob z řad žáků, učitelů a metodiků prevence ZŠ a rodičů na rodičovské dovolené a široké veřejnosti.
 
Konrtétní aktivity naleznete na:  5p.jakomodelka.cz
 
Přihláška k programu:
 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                  I VY JSTE V TOM
               Program primární prevence
                 poruch příjmu potravy 
                 Primární prevence PPP (od 12let) - pro školy a instituce   
 
 
Projekt vznikl jako závěrečný lektorský výstup na Kurzu lektorských dovedností pořádaný nadací Člověk v tísni. Ve školním roce 2006/2007 byl využíván při práci pro Pedagogicko-psychologickou poradnu v Domažlicích v programu primární prevence patologických jevů se zaměřením na poruchy příjmu potravy na ZŠ a SŠ v Domažlicích a okolí.
              Od chvíle, kdy na projekt byla poskytnuta finanční dotace z výnosů sbírky Dove pro podporu prevence poruch příjmu potravy (projektu společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. a Nadace VIA) na období 1.9.2007 – 30.6.2008 působí lektorka samostatně, případně ve spolupráci s metodičkou prevence PPP Domažlice.
 
Průběh projektu:
Projekt má podobu interaktivního semináře specializujícího se na problematiku poruch příjmu potravy. Setkání jsou zaměřena na uvědomění si sebe sama, sebeúctu, podporu pochopení vlastní hodnoty. Vytvoření postoje k obrazu „dokonalého člověka“, který předkládají všudypřítomná a na kilogramy přísná média.
Cílem je též rozvoj dovednosti vybrat si a vychutnat jídlo, jakožto součást života. Nabídnuta je i možnost konzultace, dále informace pro pedagogy jak rozpoznat poruchu příjmu potravy a jak přistupovat k dětem s těmito potížemi.
Program je strukturován do dvouhodinového setkání. S respondenty pracuje vyškolená lektorka a metodička prevence. Blok je sjednocen.
         
Vzdělávací cíl: Uvedení do problematiky poruch příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie, obezity.
 
Hodinová dotace: 90 minut
 
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: min. 4 - max. 30
 
Plánové místo konání: dle dohody
 
Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru:
Bc. Simona Vroblová Váchalová (lektorka primární prevence patologických jevů se zaměřením na PPP).
 
 
Odborný garant:
 
Bc. Simona Vroblová Váchalová
 
 
Materiální a technické zabezpečení:
 
v     Dostatečný prostor, možnost práce v malých oddělených skupinkách asi o 5 lidech.
v     Flipchart / tabule.
v     Dle počtu skupin - papíry formátu A3, fixy.
v     Informativní články o poruchách příjmu potravy, ilustrační fota anorektiček a obézních lidí.
v     Popis „rolí“ každé skupiny a jejích úkolů.
 
 
Krátké zhodnocení programu:
 
RESPONDENTI se seznamují s problematikou poruch příjmu potravy a zdravé životosprávy. Aktivně se účastní postupného odkrývání pejorativních nálepek „anorektička“, „vyzáblice“, „špekoun“ atd. Mají možnost zamyslet se nad vztahem k vlastnímu tělu, uvědomit si vlastní hodnotu. Setkávají se s člověkem, který otevřeně mluví o své psychiatrické diagnóze.
Učí se otevřeně a aktivně pracovat se svými názory ve skupině vrstevníků.
 
Po konzultacích s třídními pedagogy probíhají programy i ve třídách, které jsou shledány jako potřebné- jsou v nich klienti a klientky léčící se z MA či jejich příbuzní.
 
 
Zpětná vazba:
 
Na závěr programu patří jeho reflexe. Ta je jak ústní, tak písemná. Účastníci zpracovávají závěrečný časově i intelektově nenáročný dotazník, který obsahuje otázky:          
 
v     Jaká byla během programu atmosféra?
v     Je téma poruch příjmu potravy pro Vás zajímavé?
v     Jak hodnotíte průběh a podobu programu?
v     Máte pro lektora nějaký vzkaz?