DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 12.07.2024 13:28:54 

Mateřské centrum ( CPR ) Benjamínek o.s.

Úvod

Centrum pro rodinu Benjamínek, z.s.  
 
Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 
Hlavním účelem spolku je propagace a realizace politiky slaďování ve všech odvětvích pracovního trhu, šíření osvěty a přenos know-how v této oblasti. Účelem spolku je také poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. 
v platném znění.
 

Smyslem CPR Benjamínek, z.s. je sociální prevence pro rodinu s dětmi.
Umožnit rodičům společensky a neformálně se stýkat v příjemném prostředí mateřského centra, tím zamezit především sociálnímu vyloučení maminek a tatínků na mateřské dovolené, krátkodobě či dlouhodobě nezaměstnaným babičkám či dědečkům, trávícím s dětmi volný čas.
Pomocí komunitní práce tak podporovat vzdělávací, kulturní a sociální preventivní aktivity.
 
 
Pro naše nejmenší jsme v březnu 2013 otevřeli v Draženově u Domažlic
první nestátní mateřskou školku na Chodsku.
 
Od srpna 2014 mají "naše" děti možnost trávit volné chvilky na novém dětském hřišti!
 
 
V květnu 2018 jsme otevřeli Dětskou skupinu Benjamínek v areálu Klatovské nemocnice :-)
 
Více info na https://www.detskaskupinabenjaminek.cz/ 
 
 
 
 
Virtuální amatérský záznam k prohlídce školky: http://www.youtube.com/watch?v=cDcU9EQLZ8g

                                                                                                

 " Život  je plamen, který dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě"

                                                                                                                                                                                                    - George Bernard Shaw -

 

 

 

 

Název projektu: Montessori školička Benjamínek

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006626

Doba realizace projektu: 01.01.2017 – 31.01.2020

V rámci projektu byla zřízena dětská skupina, s kapacitou 12 dětí, která slouží rodinám,

kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů

při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.